top of page

PASCAL

Een gepassioneerd ondernemer die gelooft in het menselijke kapitaal van elke organisatie.
Creëren van win-win voor uw organisatie en uw mensen is mijn hoogste objectief.
Tevreden klanten door enthousiaste drive, gedegen aanpak, tonnen ervaring en blijvende resultaten.
Trainer/Coach/Consultant
Waarom PDCA?   

Uw uitdagingen:

 

Organisaties staan vandaag, gezien de economische realiteit, onder hoogspanning om te besparen en om iedereen tevreden te houden. De aandeelhouders zetten de managementteams onder druk om resultaten te halen.De managementteams vertalen de strategische doelstellingen naar de processen om de procesmanagers toe te laten de objectieven te vertalen naar de operationele wereld. De complexiteit van het afstemmen van de processen op elkaar, transversaal doorheen de organisatie is een uitdaging waar menig bedrijf mee te kampen heeft.

 

De processen dient men continu te monitoren met een meetsysteem. Een meetsysteem is opgebouwd uit een set van strategische, tactische en operationele KPI’s welke een vereiste is om je organisatie evenwichtig te besturen. De processen leveren efficiënte output op als deze tot stand komen via processtappen die toegevoegde waarde leveren aan het product of dienst. Het lean denken verschaft de sleutel om gericht verspilling te reduceren.

 

Alle goede managementsystemen vertrekken vanuit een weloverwogen strategie gekoppeld aan een organisatiecultuur die adequaat is voor het bereiken van de strategische objectieven. Lange termijn denken mag niet weggeveegd worden door het excuus dat het crisis is. Een goede koers varen, betekent richting geven aan uw organisatie en aan uw medewerkers. De visie is je kompas hiervoor .Deze visie kan enkel bereikt worden met goed leiderschap dat tevreden, gemotiveerde en bevlogen medewerkers coachend de weg wijst.

Herkent u deze uitdagingen en wil u deze samen met mij realiseren, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek.

(Grote projecten worden gerealiseerd in samenwerking met andere professionals.)

PDCA werkt met: EFQM, BPM, BSc, ISO 9001, Lean om organisatie uitdagingen aan te gaan dit met ondersteuning aan het menselijk potentieel door VAARDIGHEDEN te verwerven die succes verzekeren bij elk traject.

Alvast veel succes met al uw uitdagingen, creëer een managementsysteem waarbij medewerkers en management met wederzijds respect de organisatie verbeteren.

Het verleden kunnen we niet veranderen ... de toekomst start met de beslissingen die u nu neemt.

Pascal Droogers Coaching Activities B.V.B.A. 

Ik kijk er naar uit u te ONTMOETEN

bottom of page