top of page

STRATEGIE EN ORGANISATIECULTUUR

​Iedere organisatieverandering dient geënt te zijn op de lange termijn strategie.

Het mission statement bevat de visie, de missie en de waarden:
De VISIE: de richting naar de toekomst.

De MISSIE: daar waar de organisatie haar bestaansrecht haalt.

De WAARDEN: het ethisch kompas.

Het instrument bij uitstek om een strategie te realiseren is de balanced scorecard BSc.

Vanuit de strategische kaart met de SO's (strategische objectieven) wordt met KSF'en (kritsche succesfactoren)  en KPI's (kritische prestatie indicatoren) het bereiken van de strategie gemeten en kan tijdig worden bijgestuurd.

 

Elke organisatieverandering dient de strategie als referentiekader te bevatten. PDCA bouwt uw strategie samen met uw medewerkers om de toekomst van uw bedrijf te verzekeren.

Een bedrijfscultuur beïnvloedt de prestaties en daarmee de resultaten van een organisatie. Cultuur is iets om ernstig rekening mee te houden in het managen van je bedrijf.

 

Cultuur gaat over hoe mensen met elkaar omgaan en wordt grotendeels bepaald door het gedrag van de leiders.

 

Cultuur kan je best omschrijven als de verzameling van de gemeenschappelijke normen en waarden van een organisatie en het daaruit voorvloeiende gedrag. 

 

PDCA houdt bij alle veranderingstrajecten rekening met de organisatiecultuur..

bottom of page