top of page

PDCA biedt trainingen, coaching, interim management, consulting, mentoring, aan in alle domeinen die je terugvindt in de portfoliopagina.  

AANPAK

CONSULTING

 

 

U wenst een organisatieverandering door te voeren, een nieuw strategisch pad te bewandelen, kortom u heeft advies nodig.

Meestal gaat dit om een korte interventie die mogelijks leidt naar een verdere coaching, training, mentoring of interim management.

TRAINING

We bieden bedrijfsinterne trainingen aan, op maat van uw onderneming.

PDCA gelooft in het unieke van elke organisatie. Net daarom is een goede afstemming van de klantvraag heel belangrijk voor ons. Bij het intakegesprek is de afstemming tussen de opdrachtgever (meestal HRM) en een afvaardiging van de doelgroep die de training zal ontvangen een absolute succesfactor.  

PDCA gelooft sterk in het concept TROACHEN, eerst training en daarna coaching om de transfer naar de praktijk te begeleiden. Het transferten naar de dagelijkse werkrealiteit is de ROI (return on investment) van een training. Mens en organisatie laten groeien is onze missie.

 

INTERIM MANAGEMENT

 

U heeft nood aan een tijdelijke leidinggevende kracht, quality manager, change manager, conflictmanager, strategische denker enz. PDCA vult deze behoefte voor u in. Flexibel,  snel inwerken, resultaatsgerichte focus, daar staat PDCA garant voor.

Bv.: U wilt een ISO 9001 certificaat halen en hebt de competenties niet in huis, u wenst een strategische richting te bepalen voor de komende 5 jaar, u wenst een sluimerend conflict in een afdeling definitief op te lossen.

MENTORING

Een leidinggevende van uw organisatie heeft af en toe nood aan een klankbord.

Dan is mentoring iets voor deze leider/manager.

Vooral CEO's maken hiervan gebruik, vanuit de visie "het is eenzaam aan de top".

COACHING

Coaching is het terug in beweging brengen van een persoon of een groep die op een bepaald thema vastloopt. De coach begeleidt hen via doorgedreven vraagstelling en toepassen van bepaalde methodieken naar een door hen geborgde oplossing voor de gestelde uitdaging. De coach helpt de coacheé om een oplossing te vinden en op deze manier wordt de zelfredzaamheid gewaarborgd.

Coaching is een heel efficiënte methode om interpersoonlijke uitdagingen aan te gaan.

bottom of page