top of page

LEAN MANAGEMENT

Lean Management werd ontwikkeld door Toyota. Het stelde hen in staat om verbeterslagen te maken waar de tradionele verbetermethodes geen winst meer opleverden.

Pascal Droogers traint en begeleidt uw onderneming bij het invoeren van Lean management. Lean is toepasbaar in alle sectoren en is succesrijk omdat het direct resultaat oplevert. Zowel voor productie als voor dienstensector.

bottom of page